Wspólnoty Gruntowe

www.wspolnotygruntowe.pl

Strefa e-learningu

Wspólnoty gruntowe występują niemal na terenie całej Polski (łącznie 5126 w całym kraju w 865 gminach, Informacja o wynikach kontroli aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez organy gospodarujące mieniem stanowiącym zasób nieruchomości Skarbu Państwa, gminny zasób nieruchomości i mienie gminne, NIK 2009). Wspólnoty gruntowe występują w następujących województwach:

 

Lp. Województwo Liczba wspólnot
1 mazowieckie 1573
2 lubelskie 1089
3 łódzkie 634
4 świętokrzyskie 506
5 podlaskie 394
6 małopolskie 321
7 śląskie 228
8 podkarpackie 177
9 wielkopolskie 117
10 kujawsko-pomorskie 38
11 warmińsko-mazurskie 28
12 pomorskie 12
13 opolskie 9

Źródło: opracowanie na podstawie danych Najwyższej Izby Kontroli.

 

Wspólnoty występują przede wszystkim na terenie Polski południowo-wschodniej. Gospodarzą one na obszarze około 1/4 mln ha, z tym że w przeważającej liczbie wypadków są to mało urodzajne wspólne pastwiska lub lasy. Nie ma również centralnego rejestru wspólnot gruntowych, częściowe informacje o ilości wspólnot gruntowych są zawarte w badaniu naukowym (SYNABA II) identyfikator rekordu: Sn 133949 pod tytułem Analiza prywatnych gospodarstw rolno-leśnych i leśnych w Polsce – projekt sieci gospodarstw testowych pod kierownictwem dr. inż. Piotra Tadeusza Gołosa. Jednostką zamawiającą pracę było Ministerstwo Rolnictwa. Badania naukowe rozpoczęły się w dniu 30 września 2003 r., a zakończyły w dniu 31 sierpnia 2006 r., oraz wspomniane powyżej badanie NIK.

 

Wykorzystanie zamieszczonych opracowań bez zgody autorów jest zabronione.

 

Rekrutacja

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem i przesłać go do nas za pomocą:

czytaj więcej...

 

Program POPŻ Podprogram 2017