Wspólnoty Gruntowe

www.wspolnotygruntowe.pl

Strefa e-learningu

Stowarzyszenie Aktywni od 2010 roku kiedy zostało powołane do życia działa na rzecz wspierania przedsiębiorczości społecznej ireaktywacji WG na terenie całej Polski. Zrealizowaliśmy także wiele społecznych projektów w naszym najbliższym otoczeniu; wiele z nich było finansowane ze środków własnych albo datków mieszkańców, inne uzyskały dofinansowanie zewnętrzne. Poniżej znajduje się lista projektów zrealizowanych przez nasze stowarzyszenie dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu unijnemu i środkom krajowym.

 

Rok 2012

  • „Edukacja dla przedsiębiorczości mieszkańców gminy Mirów”, źródło: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, projekt zrealizowany na terenie gminy Mirów,
  •  „Edukacja przedsiębiorczości mieszkańców gminy Jastrząb”, źródło: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, projekt zrealizowany na terenie gminy Jastrząb,
  •  „Edukacja dla przedsiębiorczości mieszkańców gminy Szydłowiec” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, projekt zrealizowany na terenie gminy Szydłowiec,

Rok 2013

  • „Wyposażenie świetlicy w Gąsawach Rządowych”, źródło: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-13. W ramach tego projektu wyposażono świetlicę wiejską w Gąsawach Rządowych w niezbędny sprzęt,
  • „Młodzież w działaniu”, źródło: Program Komisji Europejskiej,
  • „Inkubujemy Wspólnoty Gruntowe”, źródło: Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013, projekt realizowany w całym woj. mazowieckim,

Rok 2014

  • „Inkubujemy Wspólnoty Gruntowe II”, źródło: Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013-2020, projekt realizowany w całym woj. mazowieckim,
  • „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsawy Rządowe”, źródło: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-13,
  •  „Promocja obszaru powiaty szydłowieckiego poprzez wydanie serii widokówek”, źródło: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-13,
  • „XXV Bieg Uliczny w Sadku 2014”, źródło: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-13.

 

 

Altana – miejsce spotkań stworzone dla mieszkańców

Rekrutacja

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem i przesłać go do nas za pomocą:

czytaj więcej...

 

Program POPŻ Podprogram 2017