Wspólnoty Gruntowe

www.wspolnotygruntowe.pl

Strefa e-learningu

Celem projektu „Aktywne Wspólnoty Gruntowe” jest zwiększenie aktywności ekonomiczno-społecznej wspólnot gruntowych na terenie woj. mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i łódzkiegopoprzez przekazanie im kompleksowego wsparcia: szkoleń, warsztatów i doradztwa specjalistycznego z zakresu wspólnot gruntowych oraz ekonomii społecznej. Projekt realizowany jest w okresie 01.06.2016–31.12.2016 r., dzięki środkom pochodzącym z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020.

Projekt „Aktywne Wspólnoty Gruntowe”, stanowi kontynuację projektu będącego pierwszą w Polsce próbą rozwiązania problemu wspólnot gruntowych, problemu dotychczas pomijanego w polityce społeczno-gospodarczej i przez to szerzej nieznanego.

 

 

Projekt zakłada przekazanie następującej pomocy:

 

Szkolenie Prowadzenie Wspólnot Gruntowych

Po zakwalifikowaniu do projektu beneficjenci wezmą udział w bloku składającym się ze szkoleń, warsztatów i doradztwa specjalistycznego. Projekt zakłada realizację jednodniowych szkoleń – pt. „Prowadzenie Wspólnot Gruntowych”. Szkolenia odbędą się w miejscowościach, w których występują wspólnoty gruntowe. Celem szkolenia będzie przekazanie wiedzy beneficjentom między innymi na temat porządkowania stanu prawnego wspólnoty, wprowadoznych 1 stycznia 2016 roku zmian prawnych, ustalanie nieruchomości stanowiących mienie wspólnoty, sporządzania projektu wykazu uprawnionych oraz wielkości udziałów we wspólnocie gruntowej, zakładania spółek, tworzenia i uchwalania statutów, wybór zarządu i komisji rewizyjnej, prowadzenia działalności pożytecznej społecznej, księgowości wspólnoty, optymalnego reinwestowania zysków, gospodarowania mieniem, wpływu gospodarowania na środowisko naturalne.

 

Warsztat Laboratorium Ekonomii Społecznej

Uczestnicy projektu mogą także wziąć udział w jednodniowych warsztatach Laboratorium Ekonomii Społecznej. W ramach tego warsztatu członkowie wspólnoty zdobędą wiedzę na temat sektora ekonomii społecznej, wiedzę i umiejętności na temat zakładania i zarządzania podmiotami ekonomii społecznej. Ponadto w ramach warsztatu zostaną zaprezentowane potencjalne możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego na cele działalności podmiotów.

 

Doradztwo Specjalistyczne

Doradztwo będzie mieć charakter indywidualny. Celem doradztwa jest pomoc Uczestnikom w rozwiązaniu bieżących problemów i odpowiedzi na bieżące pytania, jakie pojawią się w procesie reaktywacji wspólnot gruntowych, dotyczące ich rozwoju, kwestii prawnych, księgowości itd. Na każdego beneficjenta przewidziane zostało 3 godziny doradztwa.

Udział w realizowanych w ramach projektu zajęciach jest bezpłatny. Ponadto Uczestnicy Projektu otrzymają bezpłatnie materiały szkoleniowe oraz poczęstunek. Zajęcia odbywać się będą w wynajmowanych do tego celu przez Stowarzyszenie Aktywni salach szkoleniowych.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.

Rekrutacja

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem i przesłać go do nas za pomocą:

czytaj więcej...

 

Program POPŻ Podprogram 2017