„Pożyteczna praca jest zawsze cicha i niezauważalna” (Lew Tołstoj)
„Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi” (Platon)
„Ludzka kreatywność jest największym zasobem” (Richard Florida)
Demeter deafault text 4
Demeter deafault text 5
Demeter deafault text 6

Strefa e-learningu

Grunty wspólnot gruntowych o powierzchni wielu tysięcy hektarów przejdą na rzecz Skarbu Państwa!

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, która weszła w życie 01 stycznia 2016 roku, ustawodawca wyznaczył czas do 31 grudnia 2016 roku na rozpoczęcie procedur uregulowania stanu prawnego wspólnot gruntowych. Gdy tych procedur nie rozpoczniemy grunty wspólnot gruntowych o powierzchni wielu tysięcy hektarów w całej Polsce z mocy prawa przejdą na rzecz Skarbu Państwa.

 

Tematyka wspólnot gruntowych staje się niezwykle aktualna w obliczu zmian prawnych jakie nastąpiły 1 stycznia 2016 roku w związku z nowelizacją ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Zgodnie z nowymi przepisami jeśli do końca 2016 roku mieszkańcy nie upomną się o swoje grunty to przejdą one na rzecz Skarbu Państwa. Grunty należące do wspólnot są często atrakcyjnymi działkami inwestycyjnymi, a cisza medialna wokół sprawy gruntów wspólnych pokazuje, że nikomu nie zależy na pozyskaniu ich przez uprawnionych do tego mieszkańców wsi.

 

Aby uruchomić proces reaktywacji wspólnot gruntowych i uniemożliwić przejecie ich na rzecz Skarbu Państwa, mieszkańcy powinni do 31 grudnia 2016 roku złożyć stosowny wniosek do właściwych Starostw Powiatowych. Wzór wniosku wraz z pełną instrukcją postępowania celem uregulowania stanu prawnego wspólnot gruntowych przekazujemy Państwu nieodpłatnie, wystarczy napisać do nas e-mail w tej sprawie. Przekażemy także wzór ogłoszenia jakie można wykorzystać w sołectwach celem rozpowszechnienia informacji na temat zmian prawnych dot. wspólnot gruntowych.

 

Z poważaniem

Wiceprezes Andrzej Bracha

Szanowni Państwo,

otrzymaliśmy rekordową liczbę 375 zgłoszeń do projektu, ponad połowę stanowiły wspólnoty o nieuregulowanym stanie prawnym i to one zgodnie z regulaminem projektu były kwalifikowane w pierwszej kolejności.

Na 2017 rok planujemy kolejny projekt i mamy nadzieję, że spotkamy się z tymi z Państwa, którym nie udało się zakwalifikować do bieżącej edycji.

Czytaj więcej: Wyniki rekrutacji

Polskie Towarzystwo Prawne Microlex objęło patronatem projekt realizowany przez Stowarzyszenie
Aktywni pt. „Aktywne Wspólnoty Gruntowe".
 

 

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „AKTYWNI” zaprasza Państwa do przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń, warsztatów i doradztwa  dla uczestników projektu w ramach realizacji zadania „AKTYWNE WSPÓLNOTY GRUNTOWE” (Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020).

Szczegóły zapytania oraz formularz niezbędny do przygotowania wyceny zamieszczamy poniżej.
 

Formularz ofertowy  

 

OPZ  

 

Załącznik nr 2  

 

Załącznik nr 3  

 


 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert cenowych częściowych dotyczących wybranych zadań.
Wyceny prosimy składać w terminie do 12 września 2016 r. do godziny 15:00.
Oferty złożone po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.


Pozdrawiam
Stowarzyszenie „AKTYWNI”

 

 

 

 

Informujemy, że portal Agrofakt.pl bezpłatnie wspiera Stowarzyszenie Aktywni i promuje nasz projekt poświęcony wspólnotom gruntowym. Obecnie na portalu można znaleźć artykuł poświęcony wspólnotom gruntowym oraz naszemu projektowi. Dziękujemy za wsparcie!

Rekrutacja

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem i przesłać go do nas za pomocą:

czytaj więcej...

 

Program POPŻ Podprogram 2017