„Pożyteczna praca jest zawsze cicha i niezauważalna” (Lew Tołstoj)
„Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi” (Platon)
„Ludzka kreatywność jest największym zasobem” (Richard Florida)
Demeter deafault text 4
Demeter deafault text 5
Demeter deafault text 6

Strefa e-learningu

Prezentujemy Państwu opracowany przez nas raport zawierający wyniki badania celem którego było zidentyfikowanie najważniejszych potrzeb osób w wieku 60 lat i więcej zamieszkujących obszar gminy Jastrząb. Analiza została przeprowadzona pod kątem realizacji interwencji umożliwiających zniwelowanie zidentyfikowanych w trakcie badania problemów. Zachęcamy do lektury.
 
Rozeznanie cen dot. ewaluacji projektu w związku z realizacją projektu „Aktywne Wspólnoty Gruntowe" uprzejmie prosimy o wykonanie wyceny na: 
 
  • Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego szkoleń, warsztatów i doradztwa
  • Opracowanie merytoryczne publikacji końcowej projektu zawierającej wyniki badań
 
Badanie obejmie analizę dokumentacji projektowej, przeprowadzenie wywiadów z zespołem projektowym, analizę ok. 200 sztuk ankiet oraz przygotowanie publikacji końcowej projektu. Prosimy o podanie cen brutto. Prosimy o odpowiedź w nieprzekraczającym terminie do 16 grudnia 2016 r. do godziny 12.00. Oferty prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Szanowni Państwo,

otrzymaliśmy rekordową liczbę 375 zgłoszeń do projektu, ponad połowę stanowiły wspólnoty o nieuregulowanym stanie prawnym i to one zgodnie z regulaminem projektu były kwalifikowane w pierwszej kolejności.

Na 2017 rok planujemy kolejny projekt i mamy nadzieję, że spotkamy się z tymi z Państwa, którym nie udało się zakwalifikować do bieżącej edycji.

Czytaj więcej: Wyniki rekrutacji

Grunty wspólnot gruntowych o powierzchni wielu tysięcy hektarów przejdą na rzecz Skarbu Państwa!

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, która weszła w życie 01 stycznia 2016 roku, ustawodawca wyznaczył czas do 31 grudnia 2016 roku na rozpoczęcie procedur uregulowania stanu prawnego wspólnot gruntowych. Gdy tych procedur nie rozpoczniemy grunty wspólnot gruntowych o powierzchni wielu tysięcy hektarów w całej Polsce z mocy prawa przejdą na rzecz Skarbu Państwa.

 

Tematyka wspólnot gruntowych staje się niezwykle aktualna w obliczu zmian prawnych jakie nastąpiły 1 stycznia 2016 roku w związku z nowelizacją ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Zgodnie z nowymi przepisami jeśli do końca 2016 roku mieszkańcy nie upomną się o swoje grunty to przejdą one na rzecz Skarbu Państwa. Grunty należące do wspólnot są często atrakcyjnymi działkami inwestycyjnymi, a cisza medialna wokół sprawy gruntów wspólnych pokazuje, że nikomu nie zależy na pozyskaniu ich przez uprawnionych do tego mieszkańców wsi.

 

Aby uruchomić proces reaktywacji wspólnot gruntowych i uniemożliwić przejecie ich na rzecz Skarbu Państwa, mieszkańcy powinni do 31 grudnia 2016 roku złożyć stosowny wniosek do właściwych Starostw Powiatowych. Wzór wniosku wraz z pełną instrukcją postępowania celem uregulowania stanu prawnego wspólnot gruntowych przekazujemy Państwu nieodpłatnie, wystarczy napisać do nas e-mail w tej sprawie. Przekażemy także wzór ogłoszenia jakie można wykorzystać w sołectwach celem rozpowszechnienia informacji na temat zmian prawnych dot. wspólnot gruntowych.

 

Z poważaniem

Wiceprezes Andrzej Bracha

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „AKTYWNI” zaprasza Państwa do przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń, warsztatów i doradztwa  dla uczestników projektu w ramach realizacji zadania „AKTYWNE WSPÓLNOTY GRUNTOWE” (Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020).

Szczegóły zapytania oraz formularz niezbędny do przygotowania wyceny zamieszczamy poniżej.
 

Formularz ofertowy  

 

OPZ  

 

Załącznik nr 2  

 

Załącznik nr 3  

 


 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert cenowych częściowych dotyczących wybranych zadań.
Wyceny prosimy składać w terminie do 12 września 2016 r. do godziny 15:00.
Oferty złożone po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.


Pozdrawiam
Stowarzyszenie „AKTYWNI”

Rekrutacja

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem i przesłać go do nas za pomocą:

czytaj więcej...

 

Program POPŻ Podprogram 2017