„Pożyteczna praca jest zawsze cicha i niezauważalna” (Lew Tołstoj)
„Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi” (Platon)
„Ludzka kreatywność jest największym zasobem” (Richard Florida)
Demeter deafault text 4
Demeter deafault text 5
Demeter deafault text 6

Strefa e-learningu

L.p.

Tytuł projektu

I Oceniający

II Oceniający

Suma ocen

1

Dwudniowy wyjazd w Góry Świętokrzyskie

15pkt

15 pkt

30 pkt

2

Dokształcenie członków zespołu ludowego "Gąsawianki"

18pkt

6 pkt

24 pkt

3

Wyjazd do Teatru Powszechnego w Radomiu na spektakle

13 pkt

19 pkt

32 pkt

4

Nasza Niepodległa -czcimy pamięć poległych za ojczyznę

16 pkt

15 pkt

31 pkt

5

Wyjazd rekreacyjno -turystyczny

15pkt

16 pkt

31 pkt

6

Spotkanie z historią szlakiem regionu

16 pkt

11 pkt

29 pkt

 

 

Dofinansowaniu podlegają 3 najlepiej ocenione projekty tj.:

1.      Wyjazd do Teatru Powszechnego w Radomiu na spektakle – 32 pkt.,

2.      Nasza Niepodległa - czcimy pamięć poległych za ojczyznę – 31 pkt.,

3.      Wyjazd rekreacyjno–turystyczny – 31 pkt.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy. Gratulujemy autorom zwycięskich projektów.

Stowarzyszenie Aktywni

 

Rekrutacja

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem i przesłać go do nas za pomocą:

czytaj więcej...

 

Program POPŻ Podprogram 2017