„Pożyteczna praca jest zawsze cicha i niezauważalna” (Lew Tołstoj)
„Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi” (Platon)
„Ludzka kreatywność jest największym zasobem” (Richard Florida)
Demeter deafault text 4
Demeter deafault text 5
Demeter deafault text 6

Strefa e-learningu

 

Zapytanie ofertowe

 

w związku z realizacją projektu "Seniorzy Gminy Jastrząb włączają się do działania!" w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020 – EDYCJA 2018, Stowarzyszenie Aktywni prowadzi rozeznanie cen celem wyłonienia wykonawców następujących zajęć:
  1. Warsztaty umiejętności psychospołecznych i motywacji - 1 dzień x 6h = 6h x 3 grupy = 18h
  2. Warsztat Narzędzia działalności społecznej: org. pozarządowe, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Kluby seniora, wolontariat seniorski - 2 dni x 6h = 12h x 3 grupy = 36h
  3. Warsztaty Formy partycypacji i przedstawicielstwa seniorów w lokalnych strukturach samorządowych - 1 dzień x 6h = 6h x 3 grupy = 18h
  4. Warsztaty Jak zaplanować, napisać i zrealizować projekt dofinansowany ze źródeł zewnętrznych - 2 dni x 6h = 12h x 3 grupy = 36h 
  5. Doradztwo bezpośrednie w grupach liderskich w przygotowaniu i wdrażaniu inicjatyw lokalnych (6 grup x 4h = 24h doradztwa) 
  6. Warsztaty ćwiczenie umysłu, czyli trening pamięci - 1 dzień x 6h = 6h x 3 grupy = 18h
  7. Warsztaty Świadomy e-obywatel (cyfrowe metody partycypacji, e-urząd, e-zdrowie, wykorzystanie ICT) - 1 dzień x 6h = 6h x 2 grupy = 12h x 2 dni zajęć = 24h
  8. Szkolenie Obywatel świadomy swoich praw i możliwości - 1 dzień x 6h = 6h x 2 grupy = 12h
Zajęcia realizowane będą dla seniorów w wieku powyżej 60 lat. Szczegóły znajdują się w zapytaniu ofertowym. Zapraszamy do składania ofert.

 

PLIKI DO POBRANIA

Rozeznanie rynku

Rekrutacja

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem i przesłać go do nas za pomocą:

czytaj więcej...

 

Program POPŻ Podprogram 2017