„Pożyteczna praca jest zawsze cicha i niezauważalna” (Lew Tołstoj)
„Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi” (Platon)
„Ludzka kreatywność jest największym zasobem” (Richard Florida)
Demeter deafault text 4
Demeter deafault text 5
Demeter deafault text 6

Strefa e-learningu

Zapraszamy do udziału w postępowaniu "Rozbudowa i modernizacja ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsawy Rządowe".

 

Operacja Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gąsawach Rządowych mająca na celu Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez rozbudowę ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsawy Rządowe współfinansowana jest ze środków UE w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

 

Dokumenty do pobrania:

SIWZ

Zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy

Zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie_o_podwykonawcach

Zalacznik_nr_3_-_oswiadczenie_warunki_udzilu

Zalacznik_nr_4_-_oswiadczenie_powiazania_osobowe_i_kapitalowe

Zalacznik_nr_5_-_Wykaz_osob

Zalacznik_nr_6-_wzor_umowy

zalacznik_nr_7_Wykaz_robot

Zalacznik_nr_8-Dokumentacja_techniczna-Projekt_budowlany_01z10

Zalacznik_nr_8-Dokumentacja_techniczna-Projekt_budowlany_05z10

Zalacznik_nr_8-Dokumentacja_techniczna-Projekt_budowlany_08z10

Zalacznik_nr_8-Dokumentacja_techniczna-Projekt_budowlany_02z10

Zalacznik_nr_8-Dokumentacja_techniczna-Projekt_budowlany_03z10

Zalacznik_nr_8-Dokumentacja_techniczna-Projekt_budowlany_04z10

Zalacznik_nr_8-Dokumentacja_techniczna-Projekt_budowlany_06z10

Zalacznik_nr_8-Dokumentacja_techniczna-Projekt_budowlany_07z10

Zalacznik_nr_8-Dokumentacja_techniczna-Projekt_budowlany_09z10

Zalacznik_nr_8-Dokumentacja_techniczna-Projekt_budowlany_10z10

Zalacznik_nr_9-Przedmiar_Robot_Swietlic_a

 

 

 

Rekrutacja

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem i przesłać go do nas za pomocą:

czytaj więcej...

 

Program POPŻ Podprogram 2017