„Pożyteczna praca jest zawsze cicha i niezauważalna” (Lew Tołstoj)
„Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi” (Platon)
„Ludzka kreatywność jest największym zasobem” (Richard Florida)
Demeter deafault text 4
Demeter deafault text 5
Demeter deafault text 6

Strefa e-learningu

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Aktywni realizuje projekt „RE-AKTYWACJA - potrafimy zrobić wiele!”

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja „RE-AKTYWACJA - potrafimy zrobić wiele!” mająca na celu zwiększenie integracji i aktywności  w obszarze społecznym i publicznym mieszkańców obszaru LSR (gminy: Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko,  Skarżysko Kościelne, Szydłowiec) w wieku powyżej 55 lat i poniżej 35 latpoprzez przekazanie im kompleksowego wsparcia w postaci zajęć, warsztatów i spotkań w ramach projektu w okresie 01.10-20.12.2017 rok, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego dla inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: osiągięcie celów i wskaźników wynikających z LSR.

 

Rekrutacja

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem i przesłać go do nas za pomocą:

czytaj więcej...

 

Program POPŻ Podprogram 2017