„Pożyteczna praca jest zawsze cicha i niezauważalna” (Lew Tołstoj)
„Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi” (Platon)
„Ludzka kreatywność jest największym zasobem” (Richard Florida)
Demeter deafault text 4
Demeter deafault text 5
Demeter deafault text 6

Strefa e-learningu

Grunty wspólnot gruntowych o powierzchni wielu tysięcy hektarów przejdą na rzecz Skarbu Państwa!

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, która weszła w życie 01 stycznia 2016 roku, ustawodawca wyznaczył czas do 31 grudnia 2016 roku na rozpoczęcie procedur uregulowania stanu prawnego wspólnot gruntowych. Gdy tych procedur nie rozpoczniemy grunty wspólnot gruntowych o powierzchni wielu tysięcy hektarów w całej Polsce z mocy prawa przejdą na rzecz Skarbu Państwa.

 

Tematyka wspólnot gruntowych staje się niezwykle aktualna w obliczu zmian prawnych jakie nastąpiły 1 stycznia 2016 roku w związku z nowelizacją ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Zgodnie z nowymi przepisami jeśli do końca 2016 roku mieszkańcy nie upomną się o swoje grunty to przejdą one na rzecz Skarbu Państwa. Grunty należące do wspólnot są często atrakcyjnymi działkami inwestycyjnymi, a cisza medialna wokół sprawy gruntów wspólnych pokazuje, że nikomu nie zależy na pozyskaniu ich przez uprawnionych do tego mieszkańców wsi.

 

Aby uruchomić proces reaktywacji wspólnot gruntowych i uniemożliwić przejecie ich na rzecz Skarbu Państwa, mieszkańcy powinni do 31 grudnia 2016 roku złożyć stosowny wniosek do właściwych Starostw Powiatowych. Wzór wniosku wraz z pełną instrukcją postępowania celem uregulowania stanu prawnego wspólnot gruntowych przekazujemy Państwu nieodpłatnie, wystarczy napisać do nas e-mail w tej sprawie. Przekażemy także wzór ogłoszenia jakie można wykorzystać w sołectwach celem rozpowszechnienia informacji na temat zmian prawnych dot. wspólnot gruntowych.

 

Z poważaniem

Wiceprezes Andrzej Bracha

Rekrutacja

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem i przesłać go do nas za pomocą:

czytaj więcej...

 

Program POPŻ Podprogram 2017