„Pożyteczna praca jest zawsze cicha i niezauważalna” (Lew Tołstoj)
„Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi” (Platon)
„Ludzka kreatywność jest największym zasobem” (Richard Florida)
Demeter deafault text 4
Demeter deafault text 5
Demeter deafault text 6

Strefa e-learningu

Prezentujemy Państwu opracowany przez nas raport zawierający wyniki badania celem którego było zidentyfikowanie najważniejszych potrzeb osób w wieku 60 lat i więcej zamieszkujących obszar gminy Jastrząb. Analiza została przeprowadzona pod kątem realizacji interwencji umożliwiających zniwelowanie zidentyfikowanych w trakcie badania problemów. Zachęcamy do lektury.
 
Rozeznanie cen dot. ewaluacji projektu w związku z realizacją projektu „Aktywne Wspólnoty Gruntowe" uprzejmie prosimy o wykonanie wyceny na: 
 
  • Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego szkoleń, warsztatów i doradztwa
  • Opracowanie merytoryczne publikacji końcowej projektu zawierającej wyniki badań
 
Badanie obejmie analizę dokumentacji projektowej, przeprowadzenie wywiadów z zespołem projektowym, analizę ok. 200 sztuk ankiet oraz przygotowanie publikacji końcowej projektu. Prosimy o podanie cen brutto. Prosimy o odpowiedź w nieprzekraczającym terminie do 16 grudnia 2016 r. do godziny 12.00. Oferty prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Szanowni Państwo,

otrzymaliśmy rekordową liczbę 375 zgłoszeń do projektu, ponad połowę stanowiły wspólnoty o nieuregulowanym stanie prawnym i to one zgodnie z regulaminem projektu były kwalifikowane w pierwszej kolejności.

Na 2017 rok planujemy kolejny projekt i mamy nadzieję, że spotkamy się z tymi z Państwa, którym nie udało się zakwalifikować do bieżącej edycji.

 

Wspólnoty gruntowe zakwalifikowane do projektu

wsp. Bartodzieje

wsp. Uściąż

wsp. Goryń

wsp. Górki

wsp. Owadów

wsp. Basonia

ws. Wólka Lesiowska

ws.Wólka Kolczyńska

wsp. Nijaków

wsp. Wałowice

wsp. Wiślica

wsp. Bór

wsp. Kobylniki

wsp. Kolczyn

wsp. Nowy Korczyn

wsp. Grabówka

wsp. Bień

wsp. Borów

wsp. Błotnica

wsp. Jakubowice

wsp. Wólka Zychowa

wsp. Kopiec

wsp. Furmanów

wsp. Janiszów

wsp. Piasek

wsp. Opoka

wsp. Świerczów

wsp. Kamień Lubaw.

wsp. Słotwiny

wsp. Mściów

wsp. Borkowice

wsp. Skarżysko-Kościelne

Wsp. Aleksandrów

 

Lista rezerwowa

wsp. Psary

wsp. Wola Serocka

wsp. Wyśmierzyce

wsp. Czajków

wsp. Rytomoczydła

wsp. Rudnik Duży

wsp.Boglewice

wsp.Chrośla

w. Jasieniec-Warpęsy

wsp. Górki

wsp. Ryszki

wsp. Kobierne

wsp.Brotki

 

 

Grunty wspólnot gruntowych o powierzchni wielu tysięcy hektarów przejdą na rzecz Skarbu Państwa!

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, która weszła w życie 01 stycznia 2016 roku, ustawodawca wyznaczył czas do 31 grudnia 2016 roku na rozpoczęcie procedur uregulowania stanu prawnego wspólnot gruntowych. Gdy tych procedur nie rozpoczniemy grunty wspólnot gruntowych o powierzchni wielu tysięcy hektarów w całej Polsce z mocy prawa przejdą na rzecz Skarbu Państwa.

 

Tematyka wspólnot gruntowych staje się niezwykle aktualna w obliczu zmian prawnych jakie nastąpiły 1 stycznia 2016 roku w związku z nowelizacją ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Zgodnie z nowymi przepisami jeśli do końca 2016 roku mieszkańcy nie upomną się o swoje grunty to przejdą one na rzecz Skarbu Państwa. Grunty należące do wspólnot są często atrakcyjnymi działkami inwestycyjnymi, a cisza medialna wokół sprawy gruntów wspólnych pokazuje, że nikomu nie zależy na pozyskaniu ich przez uprawnionych do tego mieszkańców wsi.

 

Aby uruchomić proces reaktywacji wspólnot gruntowych i uniemożliwić przejecie ich na rzecz Skarbu Państwa, mieszkańcy powinni do 31 grudnia 2016 roku złożyć stosowny wniosek do właściwych Starostw Powiatowych. Wzór wniosku wraz z pełną instrukcją postępowania celem uregulowania stanu prawnego wspólnot gruntowych przekazujemy Państwu nieodpłatnie, wystarczy napisać do nas e-mail w tej sprawie. Przekażemy także wzór ogłoszenia jakie można wykorzystać w sołectwach celem rozpowszechnienia informacji na temat zmian prawnych dot. wspólnot gruntowych.

 

Z poważaniem

Wiceprezes Andrzej Bracha

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „AKTYWNI” zaprasza Państwa do przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń, warsztatów i doradztwa  dla uczestników projektu w ramach realizacji zadania „AKTYWNE WSPÓLNOTY GRUNTOWE” (Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020).

Szczegóły zapytania oraz formularz niezbędny do przygotowania wyceny zamieszczamy poniżej.
 

Formularz ofertowy  

 

OPZ  

 

Załącznik nr 2  

 

Załącznik nr 3  

 


 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert cenowych częściowych dotyczących wybranych zadań.
Wyceny prosimy składać w terminie do 12 września 2016 r. do godziny 15:00.
Oferty złożone po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.


Pozdrawiam
Stowarzyszenie „AKTYWNI”

Rekrutacja

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem i przesłać go do nas za pomocą:

czytaj więcej...