„Pożyteczna praca jest zawsze cicha i niezauważalna” (Lew Tołstoj)
„Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi” (Platon)
„Ludzka kreatywność jest największym zasobem” (Richard Florida)
Demeter deafault text 4
Demeter deafault text 5
Demeter deafault text 6

Strefa e-learningu

Rozeznanie rynku nr 02/2018

Zaproszenie na składanie ofert w ramach rozeznania rynku mającego na celu wybór wykonawcy usługi opracowania raportu z zaleceniami dla stworzenia Programu Polityki Senioralnej dla Gminy Jastrząb oraz przeprowadzenia badania ewaluacyjnego szkoleń, warsztatów i doradztwa zrealizowanego w ramach projektu „Seniorzy Gminy Jastrząb włączają się do działania!".

 

PLIKI DO POBRANIA

Rozeznanie rynku - ewaluacja i raport

Stowarzyszenie „Aktywni” informuje, że wszystkie osoby z terenu Gminy Jastrząb, pobierające paczki żywnościowe proszone są o zgłoszenie się do remizy strażackiej w Nowym Dworze wraz ze skierowaniem w następujących dniach:

1. Gąsawy Plebańskie, Gąsawy Rządowe, Gąsawy Rządowe Niwy  – środa 07.11.2018 w godz. od 8.00 do 16.00

2. Jastrząb, Lipienice Dolne, Lipienice Górne, Orłów, Śmiłów – czwartek 08.11.2018 w godz. od 8.00 do 16.00

3. Wola Lipieniecka, Kuźnia, Kolonia Kuźnia i Nowy Dwór – piątek 09.11.2018 w godz. od 8.00 do 16.00

1.    Stowarzyszenie „Aktywni” z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy Bankiem Żywności w Radomiu realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.

Czytaj więcej: PODPROGRAM 2017 – efekty

L.p.

Tytuł projektu

I Oceniający

II Oceniający

Suma ocen

1

Dwudniowy wyjazd w Góry Świętokrzyskie

15pkt

15 pkt

30 pkt

2

Dokształcenie członków zespołu ludowego "Gąsawianki"

18pkt

6 pkt

24 pkt

3

Wyjazd do Teatru Powszechnego w Radomiu na spektakle

13 pkt

19 pkt

32 pkt

4

Nasza Niepodległa -czcimy pamięć poległych za ojczyznę

16 pkt

15 pkt

31 pkt

5

Wyjazd rekreacyjno -turystyczny

15pkt

16 pkt

31 pkt

6

Spotkanie z historią szlakiem regionu

16 pkt

11 pkt

29 pkt

 

Czytaj więcej: Wyniki konkursu

 

Zapytanie ofertowe

 

w związku z realizacją projektu "Seniorzy Gminy Jastrząb włączają się do działania!" w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020 – EDYCJA 2018, Stowarzyszenie Aktywni prowadzi rozeznanie cen celem wyłonienia wykonawców następujących zajęć:

Rekrutacja

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem i przesłać go do nas za pomocą:

czytaj więcej...

 

Program POPŻ Podprogram 2017